U heeft een aanmaning ontvangen

U heeft een aanmaning ontvangen

Met een aanmaning sommeert de schuldeiser zijn schuldenaar (degene die de schuld moet betalen) om het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen voor een bepaalde datum. Als u deze meteen betaalt, voorkomt u extra kosten. Bent u het niet eens met de sommatie of het vermelde bedrag? Dan kunt u uitsluitend schriftelijk een verweer indienen. U kunt door contact met ons op te nemen online een bezwaar en/of een betalingsvoorstel indienen. Kunt u het bedrag niet betalen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.